เว็บไซต์โหลดปกเอกสาร ปกรายงาน ปกสวยๆ ปกฟรี ปกแก้ได้ loadpog.com

ปกประเมิน ว21

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ทั้ง 13 ตัวชี้วัด แก้ไขได้ .ppt

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ทั้ง 13 ตัวชี้วัด แก้ไขได้โดยใช้โปรแกรม powerpoint รูปแบบปกเอกสารสวย ๆ ได้มาจากคุณครู santisuk petpaitool และคุณครู Janny Supawinee

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ปกที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ปกที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ปกที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ปกที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ปกที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ปกที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ปกที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ปกที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ปกที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ปกที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ปกที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ปกที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา

ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ปกที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง

2 thoughts on “ปกแฟ้มประเมิน ว.21 ทั้ง 13 ตัวชี้วัด แก้ไขได้ .ppt

  • เตือนใจ จั่นทอง

    สวยงาม

    Reply
  • นางนันทนา รัตนสีดา

    ขอนำไปใช้นะคะ

    Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *